Een welluidende corporate story

Van corporate story naar incorporated story

 • Wij willen graag een corporate story ontwikkelen. Hoe kunnen we dat aanpakken?
 • Op welke manier kunnen wij onze corporate story met verve uitdragen, zowel intern als buiten onze organisatie?
 • Hoe kunnen wij onze organisatie op een effectieve en onderscheidende manier aan de buitenwereld presenteren in een corporate story?

Veel organisaties willen graag een ‘corporate story’. Een overkoepelend verhaal waarin ze hun geschiedenis, hun visie en hun identiteit duidelijk maken. Dit verhaal kan intern als kompas dienen en extern als markeinginstrument ingezet worden.

Je ontwikkelt eigenlijk geen corporate story. Je legt die bloot. Het verhaal van de organisatie is er namelijk al, simpelweg omdat de organisatie bestaat.

Wanneer je een corporate story wil formuleren, zal ik vooral eerst onderzoeken welke verhalen er al zijn in de organisatie. Wat vertellen medewerkers over de organisatie? Thuis en op het werk zelf? Wat zeggen klanten/eindgebruikers over je bedrijf? Welk imago heb je? Is dat ook het imago dat je wil hebben? Waarom zijn klanten tevreden over jullie? Op basis van de verhalen, patronen en thema’s kunnen we vervolgens een corporate story formuleren die recht doet aan de ‘stories’ die er al zijn.

Een corporate story als resultaat, is niks. Als je het verhaal niet vertelt, wat heeft dat verhaal dan voor zin? Ik leer leiders ook om je corporate story op een welluidende manier in elke relevante situatie met verve ten gehore te brengen. Zodat het verhaal van de organisatie een lopend vuur wordt dat medewerkers aanwakkert om te doen wat nodig is en dat klanten ertoe beweegt om klant te blijven.

Mogelijk traject om corporate story bloot te leggen

Onderdeel 1 Wat is een corporate story? Wat willen wij met onze corporate story bereiken? Welke elementen hebben we allemaal al in huis?  
Onderdeel 2 Ophalen van verhalen over de organisatie binnen en buiten de organisatie. Wat wordt er verteld? Hoe wordt dit verteld? Wie vertelt wat? 
Onderdeel 3 Welke patronen en gemeenschappelijke thema's zijn er te ontdekken in de opgehaalde verhalen? Welke patronen en thema's willen we in de corporate story terug laten komen? 
Onderdeel 4 Formuleren van een corporate story voor de organisatie. 
Onderdeel 5 Hoe, waar en op welke momenten kunnen en willen we onze corporate story uitdragen? Hoe kunnen we dit op een zodanige manier doen dat we anderen meenemen in dit verhaal en ons enthousiasme? Zodanig dat we op een gegeven moment niet meer van een corporate story maar van een incorporated story kunnen spreken.