Voor bestuurders die iets (willen) nalaten

Claudine Hogenboom

Het gaat erom dat je een verhaal kunt vertellen. Niet dat je een verhaal kunt onthouden.

In een interview met Trouw zegt bestuursvoorzitter van de Rabobank Wiebe Draijer: “Durf het aan om je verhaal te laten plaatsvinden in de ruimte die er is, in plaats van proberen te onthouden wat je wilde vertellen”.

Ik wakker jou als bestuurder aan om welluidend te spreken. Welsprekendheid te betrachten. Ik leer je de moed te hebben om jouw verhaal te laten plaatsvinden in de context die er is. Zodat je mensen meeneemt in wat je wil zeggen. En zij vervolgens in beweging kunnen en willen komen. Zowel letterijk als figuurlijk. In gedrag. En in hun hoofd.

Dat is welluidend spreken.

‘De Presentatiepartners’ biedt een vrijplaats voor bestuurders om te leren welluidend en vrijmoedig te spreken.

Een welluidend bestuurder:

  • vertelt vanuit de wetenschap dat verhalen nooit ‘af’ zijn
  • weet wat zijn of haar persoonlijke motivatie is die voeding geeft aan het verhaal van de organisatie
  • weet dat het verhaal van de organisatie groter is dan de bestuurder zelf.

Neem contact met mij op als je inderdaad iets wil nalaten.