Geachte president Biden, beste Joe

Naar aanleiding van de inauguratie van Joe Biden hebben we onderstaand bericht op LinkedIn geplaatst.

Geachte president Biden, beste Joe,

Wat een genoegen om hem daar niet te zien staan. Hij die niet genoemd mag worden. Om maar met de deur in huis te vallen, dat had u volgens Aristoteles wel mogen doen. Noem de naam van Trump en kijk zo de vorige president recht in zijn ogen. Het had uw boodschap nog verder kunnen versterken. Maar we lopen op de zaken vooruit. Laten we u eerst van harte feliciteren met de start van uw presidentschap en het uitproberen van zo veel van onze 101 Presentatietips.

Zoals u weet kijken we in de evaluatie van een presentatiemoment altijd of we Aristoteles blij hebben kunnen maken. Zijn ethos, pathos en logos voldoende aanwezig en met elkaar in evenwicht?

Ethos

De kern van uw presentatie was niet zozeer een boodschap, maar een thema: eenheid, verbondenheid. We snappen dat u na 4 jaar Trump weinig te kiezen had, maar ‘unity’ is natuurlijk een fantastisch onderwerp. En wat een mooie locatie om het thema te onderstrepen. Ook daarin had u natuurlijk weinig te kiezen, maar door aan te halen dat het Capitool afgebouwd is in een tijd waarin de eenheid nog verder weg was dan op 6 januari onderstreepte u het belang van de thematiek. Zo heeft u onze tip 4 (‘Toon aan het begin een voorwerp’) op eigen wijze groots ingevuld.

Bovendien heeft u uw ethos onderstreept door in dat imposante decor, versterkt door de aanwezigheid van uw voorgangers, de traditie van uw ambt en de vreedzame machtsoverdracht aan te halen. Om uw ethos nog verder te versterken hadden we toch graag gezien dat u hier het beestje bij de naam genoemd had. We snappen uw stijl wel, juist de naam niet noemen van degene die zijn naam overal op plakt, dat heeft iets.

Maar u bent hier niet de toegankelijke oom die van vileine plaagstootjes houdt. U bent de ‘leider van de vrije wereld’, zoals ze dat in uw land graag zien. U durfde het even verderop wel; uitleggen dat je in een democratie het niet altijd eens hoeft te zijn met elkaar. En dat feiten en de waarheid er echt toe doen. Trump heeft zo duidelijk geprobeerd die democratie, met ‘fabricated facts’ om zeep te helpen, waarom hem dan niet nadrukkelijk noemen? Het had uw betoog meer contrast gegeven.

Pathos

Het meest indrukwekkende moment waarin u het pathos versterkte was waarin u ons uitlegde hoe het zit met het leven. Na een korte stilte (tip 2: ‘gebruik pauzes’) gaf u het cliché dat je nooit weet wat het lot voor je in petto heeft een diepere betekenis. Degenen die u van heel dichtbij kennen zullen dat zeker gevoeld hebben en ook velen van ons kennen uw tragische levenspad. Tip 1 (‘verweef het persoonlijke met het professionele’) heeft u dus indrukwekkend uitgevoerd.

Vervolgens gebruikte u de opgeroepen emotie om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk gezamenlijkheid is om de onverwachte wendingen van het leven aan te kunnen. En daar viel ons iets op. We zagen een enkeling wat wegzakken. Zo bekeek Bill Clinton even de binnenkant van zijn oogleden, juist toen u zei hoe belangrijk het is dat leiders het goede voorbeeld geven. Uw woorden klopten hier, uw rustige toon is een verademing en nodig na al het geschreeuw. Maar we denken dat het voor een aantal wat voorspelbaar en ongrijpbaar werd. En dat brengt ons op de logos.

Logos

De logica van de argumenten, het aanstippen van de sub thema’s zoals klimaat, ongelijkheid en de pandemie, het zit allemaal goed in elkaar. Het inspireert echter niet voldoende doordat het nog wat hoog overvliegt. We menen dat uw intentie is om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Tip 36 raadt dan aan om in je betoog diezelfde energie te gebruiken. U had hier bijvoorbeeld het akkoord van Parijs kunnen noemen. Dat was dan tevens in lijn geweest met tip 14 (‘toon aan dat datgene wat je graag wilt, al ergens gebeurt’). Of u had, zoals tip 53 zegt, een concreet resultaat kunnen aangeven van uw streven om de ongelijkheid tegen te gaan. We menen dat u daar voor het Capitool juist in de concrete uitvoering van ‘eenheid en verbondenheid’ had kunnen onderstrepen dat u durft te kiezen en dat u de leider voor de meerderheid kan zijn.

Dank en succes

Samenvattend hebben we een gepaste en deels welluidende speech gezien en zien we ook dat het toch best lastig is om ethos, pathos en logos met elkaar in evenwicht te brengen. Als uw intentie vooral was om niet te veel mensen tegen u in het harnas te jagen, dan bent u daar zeker ruimschoots in geslaagd.

Mogen we u tenslotte nog feliciteren met de zin “En we zullen leiden, niet alleen door het voorbeeld van onze macht maar door de macht van ons voorbeeld.” Dit schatten we in als een potentiële klassieker, door de toekomstgerichtheid en de hoop dit eruit spreekt.

Nogmaals dank voor het uitproberen van zoveel tips – we hebben er veel meer gezien dan hier behandeld – en veel plezier bij uw volgende presentatiemoment.

Met vriendelijke groet,
Uw presentatiepartners Claudine Hogenboom en Mark van der Zwan

https://www.linkedin.com/posts/markvanderzwan_open-brief-aan-joe-biden-activity-6758425089873608704-Ftev/