Wanneer doe jij aan voorspel op je werk?

Hoe vaak doe jij aan voorspel op je werk? Die vraag komt bij mij tijdens het luisteren van de podcast ‘How’s work?’ van Esther Perel. 

Als we naar ons werk gaan, nemen we ons ‘zichtbare’ cv mee. Het cv dat we kunnen opsturen als we solliciteren.

We nemen ook een ‘onzichtbaar’ cv mee. Een cv waarop woorden staan die we in (liefdes)relaties gebruiken. Trouw, je gezien voelen, aangetrokken worden tot, passie voelen, afgewezen worden. 

Dit onzichtbare cv nemen we iedere dag, of we willen of niet, mee naar ons werk. Het is onmogelijk het onzichtbare en zichtbare cv te scheiden.

Voorspel hoort ook bij werk. Voorspel heeft te maken met de aandacht aan en de zorg voor ‘dat wat er nog moet komen’. Een overleg, een afspraak, een gesprek met iemand, het meedelen van een besluit.

Het voorspel in ons werk is ons antwoord op de vraag: hoe richt ik de ruimte in waarin ik iemand ontvang? Geef ik diegene iets te drinken of niet? Welk gevoel wil ik de ander geven tijdens het gesprek dat ik ga voeren? Wil ik die ander iets vragen of ga ik die ander iets zeggen? Heb ik in mijn hoofd al de eerste paar zinnen gereed die ik wil gaan zeggen?

In seksueel opzicht zorgt voorspel voor meer vertrouwen in de partner. Het creëert een band en verhoogt de emotionele intimiteit tussen mensen. Voorspel geeft de ander ook een kijkje in de grenzen die de ander heeft. Wat kan wel? Wat kan niet? Hoever kan ik gaan?

Op het werk hebben we vertrouwen nodig. Vertrouwen om te kunnen bewegen. Om fouten te kunnen maken. Om feedback te durven vragen en geven. 

Door vertrouwen kan intimiteit vervolgens groeien. Intimiteit leidt tot een sfeer waarin we onze tekortkomingen durven laten zien, waarin we onze fouten durven toe te geven, waarin we bereid zijn onszelf te laten zien aan de ander. Ons onzichtbare cv te tonen. Zonder bang te zijn dat we ‘afgeschreven’ worden. 

Ik pleit voor meer voorspel op het werk. Voorspel dat ertoe leidt dat mensen bereid zijn te laten zien in wie ze zijn en wat ze nodig hebben om op hun best te zijn. Hiervoor is een sfeer belangrijk die uitnodigt tot vertrouwen en intimiteit.

Een sfeer die ertoe leidt dat mensen feedback durven geven en vragen. Een sfeer waarin mensen passie voelen voor hun werk, zich aangetrokken voelen tot dat wat ze te doen hebben en trouw willen zijn aan de organisatie waarin ze werken.

Om dit te bereiken, stel ik voor dat vooral bestuurders en leiders meer aandacht gaan besteden aan datgene wat er nodig is vóórdat er besluiten genomen of bekend gemaakt worden. Voordat we een overleg in gaan of iets belangrijks gaan vertellen in de organisatie. 

Deze tekst is gepubliceerd op LinkedIn.