Programma Welluidend Besturen: leiderschap is een relatie

Besturen is beslissingen nemen. Uit beslissingen komen handelingen voort. Deze handelingen dragen bij aan de organisatiedoelstellingen óf ondermijnen die. Omdat een bestuurder een rolmodel is, kan het gedrag van een enkele bestuurder de organisatie veel profijt, maar helaas ook veel schade toebrengen.

Welluidend besturen is het vermogen van bestuurders om

  • Vertellen verhalen die gebaseerd zijn op ‘weloverwogen besluiten’. Zoals Aristoteles zegt: besluiten die stoelen op ‘het juiste midden’.
  • Verhalen te vertellen die die besluiten (zeggings)kracht geven
  • Voorbeeldgedrag te vertonen dat medewerkers in beweging zet
  • Te laten zien dat het verhaal van de organisatie groter is dan dat van de bestuurder.

“Het komt zelden voor dat ‘de werkvloer’ aandringt op een fusie, reorganisatie of ingrijpende beweging. Hoe laat ik medewerkers zien dat we die beweging echt moeten inzetten?”

Hoewel er altijd tijd is voor de waan van de dag, is het nooit te vroeg voor welluidend besturen

Bestuurders dienen ‘weloverwogen keuzes’ te nemen, zoals Aristoteles zegt. Deze weloverwogen keuzes dragen ertoe bij dat toevallige omstandigheden omgezet worden in geplande en goed uitgevoerde handelingen. Die op hun beurt bijdragen aan het welzijn van jezelf en van je medewerkers.

Afwegingsvaardigheden hebben tijd nodig om tot bloei te komen. Ze ontwikkelen zich, als je ze dagelijks toepast op echte situaties, tot wat Aristoteles ‘praktische wijsheid’ noemt (phronèsis). Deze praktische wijsheid hebben bestuurders bij uitstek nodig. Zij zijn namelijk degenen die besluiten nemen die moeten leiden tot adequaat handelen van iedereen in de organisatie. In de praktijk van alledag.

De praktische filosofie van Aristoteles helpt bestuurders enerzijds om weloverwogen afwegingen te maken in en voor de praktijk van alledag. Daarnaast geeft hij in zijn Retorica handvatten om op een welluidende manier besluiten te laten landen in de organisatie. Zodat medewerkers letterlijk en figuurlijk mee willen gaan bewegen met die besluiten. Of kort door de bocht gezegd: ‘van ja zeggen en nee doen’ naar ‘ja zeggen naar ja doen’.

Vaak is een bestuur tijden bezig om een strategisch uitvoeringsplan te maken met hulp van externen en derden. Opvallend genoeg krijgen de uitvoerders relatief weinig tijd om dat plan om te zetten in acties. Terwijl juist daar de meeste winst te behalen valt.”

Ons programma welluidend besturen

In Welluidend Besturen leer je hoe je besluiten op een welluidende manier in je organisatie kan laten landen. Zodat medewerkers in beweging komen en gaan handelen zoals de bedoeling is.

Voor bestuurders die iets (willen) nalaten

We richten ons op bestuurders die op dit moment ervaren dat hun besluiten minder slagkracht teweegbrengen in de organisatie dan ze zouden willen. Bestuurders die obstakels ervaren in het laten landen van strategische plannen op tactisch en operationeel niveau.

De structuur van het programma

Praktische informatie

Aanmelding op basis van persoonlijk gesprek

Voordat je besluit met dit programma mee te doen, plannen we een persoonlijk gesprek. Dit vindt plaats in een museum bij jou in de buurt. We bekijken welke vragen er bij jou leven en of en hoe we die in het programma kunnen inpassen.

Prijs                             € 6.195,- (ex btw)

Tijd                              4x tweedaagse bijeenkomst (incl overnachting)

Aantal deelnemers    6 – 12

Data                           23/09 en 24/09/2021            of        18/03 en 19/03/2022

                                   27/10 en 28/10/2021            of        20/04 en 21/04/2022

                                   22/11 en 23/11/2021            of        16/05 en 17/05/2022

                                   20/02 en 21/02/2022            of        24/06 en 25/06/2022

Inbegrepen:

  • alle materiaal, literatuur en opdrachten
  • 1 individueel coachgesprek van 1,5 uur
  • alle maaltijden en lekkernijen
  • een ‘bestuurlijke proeverij’ in de organisatie van een van de andere deelnemers

Kring van welluidende bestuurders

Deelnemers treden na doorlopen van het programma automatisch toe tot de ‘Kring van welluidende bestuurders’. Deze kring komt tweemaal per jaar op een bijzondere locatie bij elkaar om ‘de kunst van het welluidend besturen’ te onderhouden.  De Presentatiepartners faciliteren het programma tijdens deze bijeenkomsten.