Beste Willem en Maxima

Naar aanleiding van een koninklijk uitstapje hebben we onderstaand bericht eerder op LinkedIn geplaatst.

Beste Willem en Maxima,

Dank voor het uitproberen van de 101 Presentatietips. Ik meende er heel veel te herkennen. Zoals een prachtige openingszin, de kern goed samengevat aan het einde, en het zoeken naar de gezamenlijkheid. Daarnaast toont u heel veel lef. Niet alleen door de tips uit te proberen, ik meende te zien dat u goed geoefend had, maar ook door het boetekleed zo nadrukkelijk aan te trekken.

In uw ijver bent u wellicht het grotere doel van de tips even uit het oog verloren. De tips zijn vooral bedoeld om de elementen ethos, pathos en logos in uw betoog in balans te brengen. Zullen we samen even kijken of we Aristoteles trots kunnen maken? 

Pathos

Het pathos is ruimschoots aanwezig. Het gevoel is overduidelijk ‘vergeef ons, want het spijt ons’. Zoals u samen op de bank zit, deemoedig in houding, deemoedig in blik, een fractie verwijderd van een knieval, prachtig. Als theatermaker zou ik zelfs zeggen: een tikkeltje over de top. Pas daarmee wel op, want straks geloven we de spijt niet meer.

Logos

De logos dan. Afgaande op de opening en de laatste zin (“We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar”) zou ik argumenten over uw spijt, betrokkenheid en feilbaarheid moeten terugvinden. En dat klopt. Zo zegt u “… dat we niet hadden moeten gaan.” Typisch gevalletje van “een beetje dom”, als ik zo vrij mag zijn. En dat toont lef. Het zinnetje “ook al paste de reis binnen de voorschriften” is dan minder handig. Als uw intentie was om te zeggen dat het u niet écht spijt omdat het namelijk wel mocht, dan klopt het weer wel met wat u zei. Mijn favoriete tip, nummer 32 over de intentie van je presentatie, had u hier wellicht kunnen helpen. 

Verder maakt u duidelijk dat u heel betrokken bent door onder andere de onzekerheid van deze tijd te benoemen. Ik zou u wel aanraden om tip 13 nogmaals goed te lezen; ‘Verdiep je in de achtergrond van de luisteraars’. Als het water tot aan je lippen staat, zoals bij veel ondernemers het geval is, of als je als werknemer niet weet of je volgende maand nog een baan hebt, dan heeft het woord onzekerheid natuurlijk een andere betekenis dan voor u. Kortom, de logos was er maar ondersteunde de spijt, de betrokkenheid en de feilbaarheid nog niet volledig.

Ethos

Tot slot uw ethos. Waarom zou ik naar u luisteren? Tip 3 (over de verbondenheid met het thema) liet u op 4 mei zo prachtig zien. Daar was u de leider en had u daadwerkelijk iets te vertellen. Ook nu heeft u wat te vertellen, ditmaal over uw eigen handelen, maar nu lijkt u zich te verschuilen achter onze ‘hevige reacties’ en ‘de inwerking van de nieuwe beperkingen’. Alsof het aan ons ligt dat u daar op het bankje zat. Het ligt aan u en dat mag u gerust zeggen (tip 15). Dat zou het ethos versterken. 

Dank en succes

De conclusie is dat we Aristoteles helaas nog niet volledig tevreden hebben kunnen stellen. Maar niet getreurd, zoals u weet is presenteren een kunst. Oefenen, oefenen en nogmaals oefenen. Als u, net als ik, heel goed bent in het maken van fouten krijgen we wellicht nog voldoende kansen om de elementen ethos, pathos en logos goed op elkaar af te stemmen.

Nogmaals dank voor deze presentatie en veel succes en plezier met uw volgende.

Met vriendelijke groet, ook namens mijn presentatiepartner Claudine Hogenboom,

Mark van der Zwan

https://www.linkedin.com/posts/markvanderzwan_feedback-aan-wa-en-m-activity-6725058244718411776-B4Vu