Geachte heer Rutte

Naar aanleiding van het ingaan van de avondklok staat onderstaand bericht op LinkedIn

Agapité kyrie Rutte,

Hoewel ik al eeuwen niet meer onder de mensen verkeer en het coronavirus mij gelukkig gespaard is gebleven, moet mij toch iets van het hart.

Tot nu toe was ik tevreden over uw persconferenties: uw argumenten, uw gezag en de mate waarin u inspeelde op de gevoelens van de kijkers waren goed in balans. Woensdagmiddag was uw toespraak over de avondklok minder welluidend dan de voorgaande.

Zoals u weet dient dat wat een spreker zegt in overeenstemming te zijn met zijn intentie. Tip 32 uit de 101 Presentatietips (‘Schrijf je intentie op een spiekbriefje’) zegt daarover: ‘Blijf bij je intentie als je spreekt’. Naar mijn idee was het uw intentie om het volk te overtuigen van het feit dat het belangrijk was om nog strengere maatregelen te nemen. De avondklok was een van die maatregelen. Echter: op het moment van uw persconferentie was er nog geen meerderheid uit de volksvertegenwoordiging voor dit besluit. Dat u belang hecht aan deze besluitvorming kan ik als deelnemer aan de eerste democratische experimenten alleen maar toejuichen, maar dit proces strookte niet met uw intentie.

Hierdoor heeft u met uw verhaal de luisteraars aan het twijfelen gebracht. Het was sommige mensen dan ook niet duidelijk of ze aanstaande zaterdagavond nog over straat mogen of niet. Dat kan toch niet uw bedoeling geweest zijn?

Het is jammer dat dit zo ingrijpende besluit uw pathos onduidelijk maakt. Ik zou hier graag nog eens een goed gesprek met u over voeren.

Me ektimisi, Aristoteles

https://www.linkedin.com/posts/markvanderzwan_open-brief-van-aristoteles-aan-mark-rutte-activity-6758835644211986432-6nHo